Tuttifrutti Mandala

by ByMimzan

This pattern is written in US terms.

TUTTIFRUTTI MANDALA 

Please use #tuttifruttimandala and #bymimzan in social medias so I can find your lovely photos  

If you like to support my work as a crochet designer, buy me a cup of coffee

kofi2

SIZE: ca 38 cm

YARN: Scheepjes Catona 100% cotton 50g one skein in each color

nr 128, 255, 386, 392, 402, 403, 408 och 409

marie

HOOK: 3,0 mm

YOU WILL NEED: Scissor and tapestry needle to weave yarn tails in

STITCH GUIDE:

ch – chain

sc – single crochet

dc – double crochet

dc2tog  – double crochet 2 together

dc3tog – double crochet 3 together

dc4tog – double crochet 4 together

chsp – chain space

sl st – slip stitch

GOOD TO KNOW:

Repeat *-* untill the end of the round

Finish all rounds with a sl st

PATTERN:

1:  Color nr 403. Start with a magic ring (here is a tutorial if you are not familiar with how to do a magic ring), Into magic ring, 12 sc, join with sl st. Fasten off. (12 sc)

2:  Color nr 403.  Ch 3 (counts as first dc), 1 dc, ch 1 into the first sc* 2 dc, ch 1 into every sc* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off.

3: Color nr 255. Ch3 (counts as first dc) dc2tog, ch 2 *dc3tog in chsp, ch 2* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off.

4. Color nr 408. Ch 3 (counts as first dc) 1 dc, ch 1, 2 dc into the first chsp* 2 dc, ch1, 2 dc in every chsp* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off.

wp-1476242055086.jpeg

 

5. Color nr 409.  Ch3 (counts as first dc), dc3tog, ch 2, in the first chsp *dc4tog , ch 2 between every 2dc in Rd 4*  join with sl st to top of beg ch3. Fasten off.

6. Color nr 255.  Ch5 (counts as first dc + ch 2), 1dc in the first chsp, *1 dc, ch 2, 1 dc in every chsp* join with sl st to top of beg ch3. Fasten off

7. Color nr 386. Ch3 (counts as first dc) 2 dc, ch 1 in the first chsp *3 dc, ch 1 in every chsp* join with sl st to top of beg ch3. Fasten off.

8. Colour nr 255. Ch 3 (counts as first dc) 1 dc, ch 1, 2 dc into the first chsp* 2 dc, ch1, 2 dc in every chsp* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off

wp-1476292813000.jpeg

9. Color nr 409. Ch6 (counts as first dc + ch 3) 1 dc in the first chsp, 1 sc in the middle dc of the 3 dc group in Rd 7 *1 dc, ch 3, 1 dc in the chsp, 1 sc in the middle dc of the 3 dc group in Rd 7*  join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off

10. Color nr 408. Ch 3 (counts as first dc) 1 dc, ch 2, 2 dc into the first chsp, 1 dc in the sc in Rd 9 * 2 dc, ch 2, 2 dc in the chsp, 1 dc in the sc in Rd 9* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off

11. Color nr 402. Ch6 (counts as first dc + ch 3)  1 dc into the first chsp, [1 dc, ch 3, 1 dc] in the dc between the dc groups in Rd 10 * 1 dc, ch 3, 1 dc in the chsp, [1 dc, ch3,  1 dc] in the dc between the dc groups in Rd 10* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off

12.  Color nr 392. Ch3 (counts as first dc) dc2tog, ch 3 *dc3tog in chsp, ch 3* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off.

 

wp-1476292867555.jpeg

13. Color nr 402. Ch3 (counts as first dc) 1 dc, ch 2, dc2tog in the first chsp*dc2tog, ch 2, dc2tog in chsp* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off.

14. Color nr 408. Ch6 (counts as first dc + ch 3), 1dc in the first chsp, *1 dc, ch 3, 1 dc in every chsp* join with sl st to top of beg ch3. Fasten off

15. Color nr 409. Ch3 (counts as first dc) 2 dc, ch 1 in the first chsp *3 dc, ch 1 in every chsp* join with sl st to top of beg ch3. Fasten off.

16. Color nr 408. Ch6 (counts as first dc + ch 3), 1dc in the first chsp, *1 dc, ch 3, 1 dc in every chsp* join with sl st to top of beg ch3. Fasten off

wp-1476463218733.jpeg

17. Color nr 255. Ch3 (counts as first dc) 1 dc, ch 3, dc2tog in the first chsp*dc2tog, ch 3, dc2tog in chsp* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off.

18. Color nr 386. Ch 3 (counts as first dc) 1 dc, ch 3, 2 dc into the first chsp* 2 dc, ch 3, 2 dc in every chsp* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off

19. Color nr 255. Ch6 (counts as first dc + ch 3), 1dc in the first chsp, 1 dc between the dc groups in Rd 18 *1 dc, ch3, 1 dc in the chsp, 1 dc between the dc groups in Rd 18* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off

20. Color nr 403. Ch 3 (counts as first dc) 1 dc, ch 2, 2 dc into the first chsp, 1 sc in the second dc *2 dc, ch 2, 2 dc in the chsp, 1 sc in the second dc* join with sl st to top of beg ch 3. Do Not Fasten off

wp-1476463274336.jpeg

21. Color nr 403. Ch 3 (counts as first dc) 6 dc in the first chsp, 1 sc  in the sc from Rd 20   *7 dc in the chsp, 1 sc in the sc from Rd 20* join with sl st to top of beg ch 3. Fasten off

22. Color nr 128. Start in the first dc in any of the 7 dcgroups with a sc, sc in next 2 stitches [1 sc, ch 3, 1 sc] in next dc (the fourth), sc in next 3 stitches, skip one stitch *sc in next 3 stitches [1 sc, ch 3, 1 sc] in next dc (the fourth), sc in next 3 stitches, skip one stitch * join with sl st. Fasten off

img_20161015_172352

And now your done!

One completed  TUTTUFRUTTI MANDALA.  Please feel free to leave questions and/or corrections in the comments below. If you try out the pattern, please provide a link back to my page bymimzan.com . And I’d love to see your finished works under #bymimzan on Instagram!

 

TUTTIFRUTTI MANDALA

Använd gärna #tuttifruttimandala och #bymimzan i sociala medier så att jag kan hitta era fina bilder

Vill du stötta mitt arbete som virkdesigner, bjud mig på en kopp kaffe

kofi2

STORLEK: ca 38 cm I diameter

GARN: Scheepjes Catona 100% cotton (Jag har valt 50 g nystan eftersom jag gärna gör flera likadana mandalas och använder som bordsunderlägg)

Färg  nr: 128, 255, 386, 392, 402, 403, 408 och 409

marie

VIRKNÅL: 3,0 mm

TILLBEHÖR: Sax, nål till att fästa garn

VIRKTERMER

sm – smygmaska

lm – luftmaska

fm – fastmaska

st – stolpe

st tills – stolpar tillsammans

lmb – luftmaskbåge

BRA ATT VETA:

Upprepa mellan *-* tills du kommer till slutet av varvet

Avsluta alla varv med en sm

MÖNSTER:

1:  Färg nr 403. Börja med en magisk ring (kika på min tutorial film om du är osäker på hur man gör) och gör 12 fm i ringen, avsluta med en sm i första fm

2:  Färg nr 403. 3 lm (första stolpen), 1 st, 1 lm i första fm *2 st tills 1 lm i varje fm * avsluta med en sm i 3:e lm i första st. Byt färg

3:  Färg nr 255. 3 lm (första stolpen) 2 st tills, 2 lm *3 st tills 2 lm i varje lmb* avsluta med en sm i 3:e lm i första st. Byt färg

4. Färg nr 408. 3 lm  (första st), 1 st, 1 lm, 2 st i första lmb *2 st, 1 lm, 2 st i varje lmb* avsluta med en sm i 3:e lm i första st. Byt färg

5. Färg nr 409 3 lm (första st), 3 st tills, 2 lm i första lmb *4 st tills, 2 lm i varje lmb* avsluta med en sm i 3:e lm i första st. Byt färg

6. Färg nr 255. 5 lm (första st + 2 lm), 1 st i första lmb *1 st, 2 lm, 1 st i varje lmb* avsluta med en sm i 3:e lm av de 5 första lm. Byt färg

7. Färg nr 386. 3 lm (första st), 2 st, 1 lm i första lmb *3 st, 1 lm i varje lmb* avsluta med en sm i 3:e lm i första st. Byt färg

8. Färg nr 255. 3 lm (första st), 1 st, 1 lm, 2 st i första lmb *2 st, 1 lm, 2 st i varje lmb* avsluta med en sm i 3:e lm i första st. Byt färg

9. Färg nr 409. 6 lm (första st + 3 lm), 1 st i lmb, 1 fm i den andra st i stolpgruppen på varv 7 *1 st, 3 lm, 1 st i lmb, 1 fm i den andra st i stolpgruppen på varv 7* avsluta med en sm i den 3:e lm i första st. Byt färg

10. Färg nr 408. 3 lm (första st), 1 st,  2 lm 2 st i första lmb, 1 st i fm på föregående varv *2 st, 2 lm, 2 st i lmb, 1 st i fm på föregående varv* avsluta med en sm i 3:e lm i första st. Byt färg

11. Färg nr 402. 6 lm (första st + 3 lm ), 1 st i första lmb, [1 st, 3 lm, 1 st] i st mellan lmb på föregående varv * 1 st, 3 lm, 1 st i nästa lmb, [1 st, 3 lm,  1 st] i st mellan stolpgrupperna på föregående varv* avsluta med en sm i 3:e lm. Byt färg

12. Färg nr 392. 3 lm (första st) 2 st tills, 3 lm *3 st tills, 3 lm* avsluta med en sm i första st. Byt färg

13. Färg nr 402. 3 lm (första st) 1 st, 2 lm, 2 st tills i första lmb *2 st tills, 2 lm, 2 st tills* avsluta med en sm i första st. Byt färg

14. Färg nr 408. 6 lm (första st + 3 lm) 1 st i första lmb *1 st, 3 lm, 1 st i varje lmb* avsluta med en sm i första st. Byt färg

15. Färg nr 409. 3 lm (första st) 2 st, 1 lm i första lmb *3 st, 1 lm i varje lmb* avsluta med en sm i första st. Byt färg

16. Färg nr 408. 6 lm (första st + 3 lm) 1 st i första lmb *1 st, 3 lm, 1 st i varje lmb* avsluta med en sm i första st. Byt färg

wp-1476463218733.jpeg

17. Färg nr 255. 3 lm (första st) 1 st, 3 lm, 2 st tills i första lmb *2 st tills, 3 lm, 2 st tills* avsluta med en sm i första st. Byt färg

18. Färg nr 386. 3 lm (första st) 1 st, 3 lm, 2 st i första lmb *2 st, 3 lm 2 st i varje lmb* avsluta med en sm i första st. Byt färg

19. Färg nr 255. 6 lm (första st + 3 lm) 1 st i första lmb, 1 st mellan st grupperna på föregående varv *1 st, 3 lm, 1 st i nästa lmb, 1 st mellan st grupperna på föregående varv* avsluta med en sm i första st. Byt färg

20. Färg nr 403. 3 lm (första st) 1 st, 2 lm, 2 st i första lmb, 1 fm i st på föregående varv *2 st, 2 lm, 2 st i lmb, 1 fm i st på föregående varv* avsluta med en sm i första st. Byt INTE färg

wp-1476463274336.jpeg

21. Färg nr 403 ( samma som föregående varv)  Gör 2 sm fram till första lmb. 3 lm (första st) 6 st i första lmb, 1 fm i fm på föregående varv *7 st i lmb, 1 fm i fm på föregående varv* avsluta med en sm i första st. Byt färg

22. Färg nr 128. Börja i någon första st i st grupperna från föregående varv med en fm, 1 fm i var och en av de kommande 2 st, [1 fm, 3 lm, 1 fm] i nästa st (den 4:e i gruppen), 3 fm, hoppa över 1 fm *3 fm, [1 fm, 3 lm, 1 fm] i nästa st (den 4:e i gruppen), 3 fm, hoppa över 1 fm * avsluta med en sm i första fm.

img_20161015_172352

Nu är din Tuttifrutti mandala klar, hoppas att du kommer att ha mycket glädje av den

You may also like

9 comments

AnnaVirkpanna oktober 22, 2016 - 10:26

*skriver upp på att göra listan* =)

Reply
Jill Hagström december 6, 2016 - 21:20

Vackra saker. Du är en inspiration 🙂
Gör just nu din tuttifrutti mandala. Gör den i julfärger 🤗 Lite orolig över att den rullar in lite. Slätar det ut sig vid blockning? Är på varv 18.

Reply
bymimzan december 7, 2016 - 03:56

Tusen tack Jill 💙. Vad roligt att du gör den i julfärger, skicka gärna en bild när du är klar med den. Jag håller själv på med en ( eller 4) i röda nyanser just nu. Alltid roligt att testa nya färgkombinationer.
Den kommer att räta ut sig när du blockar den eller stryker lite lätt på baksidan av den.
Sköt om dig
Kram Marie

Reply
Februari – Darknesta mars 11, 2018 - 13:50

[…] hann även med att göra en mandala efter ett mönstret Tuttifrutti Mandala av ByMimzan,  jag kände att jag behövde ett brejk från större projekt och mandalan tog mig bara 1,5 dag […]

Reply
Inger Grip april 15, 2018 - 15:25

Min duk blev vacker tack för det

Reply
Sonia Tomic Carlsson april 23, 2018 - 18:55

Nu ska jag börja på en tuttifrutti.😊😊Ska bli så kul! 😄😄

Reply
ByMimzan april 23, 2018 - 19:18

Åh vad roligt 😀 hoppas du kommer att tycka om den 🌸

Reply
Ammie september 25, 2019 - 07:59

Hej.
Håller på med en tutti frutti men skulle vilja göra den större. Är det bara att lägga till några varv? Är det något jag bör tänka på i så fall?
Jättefint mönster!

Reply
ByMimzan september 25, 2019 - 08:08

Hej Ammie! Tack för dina fina ord.
Beroende på hur många varv du lägger till behöver du oxå öka antalet maskor annars kommer den att börja ”skåla” sig. Lägg till några maskor jämnt fördelade över varven så undviker du det. Lägger du däremot till för många maskor så kommer den att bubbla sig.
Prova dig fram 😀. Hör av dig om du har fler frågor.
Kram Marie 🌸

Reply

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy